F

Fiskare, sjöfarare och handelsmän -

en släkthistoria från Gävle och Söderhamn under två sekler

 

- och några ytterligare historier

 

sammanställda av Olle Hillman

 

 

Vid sidan av

 

Vid sidan av sådant material som på olika sätt anknyter till och kompletterar boken ""Från fiskare till sjöfarare och handelsmän" presentera här några andra texter:

 

Karin Swanström och Stellan Claesson

Längst ut i ett av det Hillmanska släktträdets mest perifera grenar träffar man på historien om paret Stellan Claesson och hans hustru Karin Swanström, som båda kom att spela aktiva, om än helt olika roller i den svenska filmhistorien. En anknytning till Söderhamn finns också, såtillvida att det var där som Stellan Claesson växte upp och i intillliggande Trönö hade paret en fastighet där man ofta vistades. I Trönö finns också numera ett Karin Swanström - sällskap som årligen arrangerar en festival med filmer från gamla tider. Göran Hillman berättar här historien om Swanströms / Claessons avtryck i svensk filmhistoria: Klicka vidare på denna länk.

 

Rolf Hillman

I boken "Från fiskare till sjöfarare och handelsmän" berättas om sex släktled från fiskaren och borgare Pehr NIlsson Hilman. De första släktleden bestod just av fiskarfamiljer, de nästa två leden av båtbyggare och sjöfarare. Därnäst följde Adolf Ferdinand Hillman, som så småningom kom att bygga upp sågverket Mariehill i Söderhamn. Hans förste son var Adolf Hillman, född 1844 och död 1933. Han var släktens första akademiker och kom senare i livet att försörja sig som skriftställare. Om honom har Göran Hillman skrivit en bok som också presenteras på denna hemsida. Adolf Hillman fick i sin tur två söner, inga döttrar. Först föddes Bengt, som kom att verka som rektor i Stockholms folkskolor. 1904 föddes Rolf Hillman, som så småningom, och med en akademisk bakgrund blev lektor, senare rektor, vid Sigtuna Humanistiska Läroverk och aktiv som författare till bland annat många läroböcker inom svensk språket och litteraturen. Hans biografi tecknas här kortfattat av hans son Göran Hillman. Klicka vidare på denna länk.