sammanställd av Olle Hillman

 

 

 

F

 

Fiskare, sjöfarare och handelsmän -

en släkthistoria från Gävle och Söderhamn under två sekler

 

 

2012-01-02

Folk och rövare i Gävle stad

 

På Drottninggatan i Gävle (bilden längst till höger här ovan) bodde under 1700- och 1800-talen många av Gävles redare och handlare. Till en fastighet en bit bort på gatans vänstra sida på bilden flyttade Olof Hillman d.y. in året 1822. Hans son Adolf Ferdinand övertog senare den fashionabla bostaden, beskriven i boken "Från fiskare till sjöfarare och handelsmän". Sorgligt nog fick han lämna den vid sin konkurs 1851 och dessutom brann allt ner vid den stora stadsbranden 1869.

 

Fartygshistorikern Ingvar Henricson har skrivit en artikel i Arbetarbladet om märkliga historier, som alla, på ett eller annat sätt, har en anknytning till denna gata . Denna absolut läsvärda berättelse hittar man till via denna länk.

Sidan ändrad senast 2015-04-02