sammanställd av Olle Hillman

 

 

 

F

 

Fiskare, sjöfarare och handelsmän -

en släkthistoria från Gävle och Söderhamn under två sekler

 

 

Jag måste använda ord

när jag talar till er!

 

av Lars Forsell

Tänk er kaptenen

på en galeas, en hukarejakt,

en skonare, en brigantin,

en fregatt, en korvett, en snau

med molnet av segelduk över sig:

gaffel- och bomsegel,

toppsegel, stagsegel,

skothorn, fallhorn, halshor

När det blåser till storm

kan han väl inte bara peka

med handen

och ropa: Ta ner dom där!

Det skulle se ut.

Snickaren har en låda med fackord

Muraren sina

och den som skall styra en stat

kan väl inte bara gasta i stormen:

Dom där sitter fel! Reva dom där!

Jag måste använda ord

när jag talar till er

Ni måste lära er ord.

Ur Oktoberdikter

Segelfartygen förr

I berättelsen om sjöfararna Hillman finns många olika beteckningar på de fartyg man seglade och ägde. En beskrivning av flera av de olika benämningar på segelfartyg finner du om du klickar här.

Olof Hillman d ä seglade en hukarejakt, Anna Chatarina om 56 läster.

Hukaren, även kallad huckert, var en ursprungligen holländsk fartygstyp, från början ett fiskefartyg. Senare under 1700-talet användes fartygstypen även som handelsfartyg. Den korta mesanmasten och den råriggade stormasten nära midskepps är typiska, men den kunde även ha tre master. Hukaren ansågs vara en god båt för kryss.

Hukarejakt efter ritning av

af Chapman

 

Fartyg som Olof Hillman den äldre, byggt, ägt eller varit befälhavare för

(Uppgifter i huvudsak från Ingvar Henricson)

Fartygets

namn

fartygstyp

läster 1

Byggår/

byggare

ägare

delägare

Själv be-

fälhavare

Förlist

Anna

Chatarina

hukarjakt

56 el. 69 2

Gävle1783

1784

A Isberg

Olof Hillman dä

1783-

1790

 

Emanuel

Brigantin

84

Gävle 1796

1796-1806

E W Hellström

O Lundgren

Olof Hillman dä

 

1811

Catharina Christina

Brigaantin

66,33

Gävle 1804

1804-1806

A Isberg

O Lundegren

Olof Hillman dä

 

 

Maria Magdalena

Brigantin

66,67

Gävle år?

1795

Christina Axmar

O Lundegren

Olof Hillman dä

Johan Axmar

Erik Söderberg

 

 

Carl Petter

Jakt

36

Gävle år?

 

1762:

Petter Baumann

Joakim Tråss

Anders Gris

1775 - 1776

 

Maria Magdalena

Jakt

28

Gävle 1770

 

1770:

Anders Jäderlund

Olof Ahlberg

Nils Axmar

1772 - 1774 och

1777-1779

 

Aurora

Brigantin

84,67

Gävle år?

1782 - 1806

1782:

Carl A Garberg

Pehr Ennes

Olof Hillman dä

Anders Isberg

1798 - 1806

1824

Anna Catharina

Brigaantin

69

Gävle, förbyggd 1806

1806

1806:

Olof Hillman dä

 

 

Fartyg som Olof Hillman den yngre, byggt, ägt eller varit befälhavare för

(Uppgifter i huvudsak från Ingvar Henricson)

Fartygets namn

Typ

Last-förmåga

Byggår / byggare

Ägare

Själv befäl-havare

förlist

Anna Catharina

Brigantin

69

Gävle, ombyggd 1806

Olof Hillman dy

+ ?

1815 - 1821

 

Catharina Christina

Brigantin

66,33

1804

1819:

L P Löthman

J a Bergiöö

Olof Hillman dy

 

 

Eos

Fregatt

174

1825

Olof Hillman dy

1825:

L P Löthman

Olof Hillman dy 3

1825

 

Anna Wilhelmina

Fullriggat skepp

118

Gävle 1810

1810:

A Isberg

A Berggren

Olof Hillman dy

1811 -1824,

1828,1829

 

Aurora Charlotta

Galeas

34,7

1823

O Hillman dy

L P Löthman

 

10/4 1825 vid Gotland

Aurora

Brigg

137,5

(120) 4

1826

1826:

L P Löthman

Nils Wannberg

Olof Hillman dy

1826

 

Gestrikland

Fullriggare

205

1825 Olof Hillman dy

Anders Berggren

Daniel Elfstrand o Co

 

17/12 1831 Spanska Sjön

Josephina

Brigg

102,25,

93 5

Gävle 1824

1826:

L P Löthman

Olof Hillman dy

 

 

Charlotta

Skonert

45

Gävle 1829 O Hillman dy

P A Tamm,

Österbybruk 6

 

 

Johanna

Fregatt

171

Gävle 1829

O Hillman dy

Anders Berggren

Olof Hillman dy 7

1829

 

Axel

Brigg

116,25

Gävle 1833

L P Löthman

1833 -1834

1846

Fartyg som ingått i Adolf Ferdinand Hillmans rederirörelse

(Uppgifter i huvudsak från Ingvar Henricson)

Fartygets namn

fartygstyp

läster

byggår

Ägare under åren

Pehr Ennes

Fullriggare

259

1829

1846 - 1851 8

Hazard

Skonare

67,5

1843

? - 1851

Ugglan

Slup

40

?

? - 1851

Cobden

Barkskepp

154

1849

? - 1851

Gripen

Jakt

23

1849

1849 - 1851

Noter:

1. Läster avser lastningsförmåga. 1 läst ungefär 2,5 ton

2. Enligt bouppteckning 69 läster

3. Enlig P Elfstrand , Gävle stads historia, byggdes fartyget 1825 av Olof Hillman för L P Löthman och Olof Hillman var dess förste befälhavare. Se vidare i boken "Från fiskare till sjöfarare och handelsmän" Olle Hillman 2014.

4. Enligt bouppteckning 1836 120 läster, 8 år gammal.

5. Efter 1834 93 svåra läster, enligt bouppteckning 1836 93 läster, 10 år gammal.

6. En skeppsmålning av Charlotta finns i Öregrunds hembyggdsmuseum med uppgifter om de Öregrundsskeppare som fört fartyget.

7. Enligt P Elfstrand, Gävle stads historia,: Johanna byggdes 1829 av OLof Hillman d y för Anders Berggren o Co.

8. A F Hillman köpte fartyget vid Eckhoffs konkurs och det såldes vid A F HIllmans konkurs 1851 till J Brolin o Co i Söderhamn.