F

Fiskare, sjöfarare och handelsmän -

en släkthistoria från Gävle och Söderhamn under två sekler

 

- och några ytterligare historier

 

sammanställda av Olle Hillman

 

 

 

En ny bok om utsatthet

 

Den släktkrönika om fiskare, sjöfarare och handelsmän, som beskrivs i början av denna hemsida, har som ett genomgående tema begreppet tillhörighet. Inom och mellan generationerna, fanns denna sammanhållande kraft, liksom inom de näringar man ägnade sig åt. Det fanns också en fast geografisk tillhörighet, det var ovanligt att någon i släkten flyttade till någon annan ort än den, där släkten i övrigt verkade. Tillhörigheten innebar en ekonomisk och social trygghet, som samhället i övrigt inte kunde erbjuda. När släktingar omkom i katastrofer till sjöss eller, som vid en av handelsmännens konkurs inträffade, fanns både sociala och ekonomiska nätverk som kunde bidra till en fortsatt trygghet för familjerna.

 

En annan gren av släktträdet presenteras i en ny bok. Den karaktäriseras av tillhörighetens motsats, nämligen utsatthet.

I den berättelsen möter vi utsatta mödrar och utsatta barn. Två kvinnor, mor och dotter, ensamstående, egendomslösa pigor utan några skyddande släktband eller andra nätverk, får barn som med den tidens språkbruk kallas oäkta. Flera av dem lämnas bort som fosterbarn. Det händer under 1800-talets andra hälft och början av 1900-talet. Mödrarna tvingas till svåra val för sig själva och för sina barn. Och kanske dessa mödrar egentligen aldrig ställdes inför några val, bara tvingande nödvändigheter. När man nu, sent efteråt, kunnat följa deras livsöden, ger det en bild av förhållanden som för ett par generationer sedan inte var på något sätt ovanliga i Sverige men som vi nu i stor sett kunnat lämna bakom oss. Vi kan ändå idag påminnas om det, när vi på våra gator träffar tiggande människor från andra delar av Europa.

Denna släkthistoria handlar alltså inte om framgång eller om allmänt vällyckade familjer. Det är istället mest en historia om fattigdom, otrygghet och barns utsatthet. Men också hur det ur en svår uppväxt ibland också varit möjligt att bygga ett vuxenliv som verkar ha varit ganska gott.

 

Bokens omfattning 56 sidor. ISBN 978-91-639-2223-7

Boken kan beställas från Olle Hillman, Kristinebergs Strand 33, 112 52 Stockholm.

Pris 100:- kr inkl moms. Portokostnad 35:- kr inom Sverige tillkommer. Betalningsavi medföljer försändelsen.

 

Enklast beställer du boken med hjälp av hemsidans kontaktformulär

 

Källor:

Persondata har till största delen hämtats ur kyrkoböcker (via Arkiv Digital) och den digitala basen Rotemansarkivet i Stocksholm. För att förstå den sociala, ekonomiska och politiska bakgrunden till de förhållanden som skildras för kvinnorna och barnen i denna historia om utsatthet, har en hel del litteraturstudier gjorts. En del av denna litteratur listas här:

 

Om gångna tiders levnadsvillkor för tjänstehjon (drängar och pigor):

Harnesk Börje, Legofolk, Akademisk avhandling, Umeå universitet 1990

 

Situationen för ogifta mödrar och deras ”oäkta” barn i historisk tid:

Lindstedt Cronberg Marie Synd och skam -ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680–1880, akad. avhandl. Historiska institutionen, Lunds universitet, 1997

Holmlund Sofia, Annika Sandén (red), Usla, elända och arma, Samhällets utsatta under 700 år, Natur och Kultur 2013

 

Fosterbarn kring förra sekelskiftet och decennierna därefter:

Sköld Johanna, Fosterbarnsindustri eller människokärlek: Barn familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890 -1925. Almqvist och Wiksell 2006

Sköld, Johanna, Fosterbarnens ö – Prins Carls uppfostringsinrättning och verksamhet på Gålö 1830 – 1939, Stockholmia förlag 2012.

Sköld, Johanna, Utbildad eller utnyttjad? Fosterbarns arbete i svenska fosterhem 1860–1940, Barn nr. 2 2008:79–96, ISSN 0800–1669 © 2008 Norsk senter for barneforskning

Sköld Johanna, Söderlind Ingrid, Fosterbarn i tid och rum, Carlsson förlag 2014

 

Ivan Oljelund, Det hände på Kungsholmen, roman, LT:s förlag 1951 samt Stockholmsbarn, roman, LT:s förlag 1952

Tora Dahl, Fosterbarn, roman, Tidens förlag 1954

 

Om Marietorp:

Svinsjögårds samfällighetsförening, http://svinsjogard.se/omnejden.asp, avsnitt om Marietorp

 

Om Ahllöfska barnhuset:

Bergquist Gunnar: Om Lars och Olof Ahllöfs donationer, i Årsbok Arboga Minne 1958 ISSN 0440-680X,

 

Om Värlingsö:

Värlingsö, Ö i Roslagens famn under baronernas tid , Martin Ahlsen - Anita Aström Copyright M Ahlsen I A Åström Tvärnö Östhammar 1995 ISBN 91 - 971475 - 32

 

Denna sida redigerad senast 2017-01-12