F

Fiskare, sjöfarare och handelsmän -

en släkthistoria från Gävle och Söderhamn under två sekler

 

- och några ytterligare historier

 

sammanställda av Olle Hillman

 

 

 

En bok om gångna tider i Gävle och Söderhamn

 

 

Nu finns en bok tillgänglig, som ger en sammanhållen skildring av en släkt av fiskare, sjöfarare och handelsmän och något om de samhällen i gången tid, där dessa familjer var verksamma. Historien utspelar sig i Gävle, Söderhamn och kring Skagshamn i Ångermanland. Läs gärna bokens inledningskapitel via länken till vänster på denna sida.

 

Fiske, sjöfart och handel var de näringar som försörjde flera generationer Gävlebor under 1700 och 1800-talen. Senare kom sågverksindustrin att spela en lika viktig roll i Söderhamn liksom i flera andra städer efter Norrlandskusten.

I den här berättelsen speglas denna tid genom en släkthistoria som utspelar sig under 200 år från 1700-talets början. Den börjar i Gävles fiskarkvarter vid Islands Lillå och fjärrfiskehamnarna vid Skags udde i Ångermanland. Historien fortsätter med sjöfarare, skeppsbyggare och handelsmän i Gävle och landar slutligen vid Mariehills sågverk i Söderhamn.

De personer som bär den här historien framåt i tiden har mestadels varit glömda och okända sedan lång tid. Men genom många historiska källor har det ändå varit möjligt att lyfta fram delar av deras liv i ljuset igen. De ger oss åtminstone några nycklar till en gången tid där släkthistorien möter lokalhistorien.

127 sidor. ISBN 978-91-637-7000-5

Boken kan beställas från Olle Hillman, Kristinebergs Strand 33, 112 52 Stockholm

Pris 115:- kr inkl moms. Portokostnad 42:- kr inom Sverige tillkommer. Betalningsavi medföljer försändelsen.

Boken finns också att köpa på Länsmuseet i Gävle.

Enklast beställer du boken med hjälp av kontaktformuläret på kontaktsidan

 

Mycket material som kommit fram i ljuset i samband med efterforskningar inför denna bok har inte tagits med i bokens tryckta version. En del av extramaterialet publiceras istället på denna hemsida.

 

Oppala by i Gästrikland är den trakt som den tidigast kände Hillman, som här skildras, kom ifrån. Han var bonde i Oppala men blev fiskare i Gävle. Det visar sig att en ännu delvis bevarad gård Oppala spelat en roll även för senare generationer i släkten och den gårdens öden och byns förändring genom tiderna beskrivs därför på denna hemsida.

 

Likaså har en av fiskargårdarna vid Island Lillå följt många generationer fiskare, ättlingar till Oppalabonden, under nästan 200 år. Hur människor i samma släkt avlöste varandra generation efter generation på den här gården beskrivs också här.

 

Gävlefiskarna i släkten hade sitt fjärrfiske i Ångermanland, vid Skagshamn, Skeppsmaln och Grisslan. Även här avlöste flera generationer i samma släkt och i olika konstellationer varandra under många decennier.

 

För den fartygsintresserade finns här också uppgifter om de fartyg som sjöfararna Hillman, byggde, seglade och var redare för.

Ett grundtema i boken och i skildringarna på denna hemsida är tillhörighet. Tillhörighet till en släkt, en yrkesgemenskap och ett lokalsamhälle. Den tillhörigheten gav förutsättningarna till social trygghet i vardagen, vid svåra tider och personliga katastrofer. Den visade sig kunna ge möjlighet till inte bara överlevnad, utan också en yrkesmässig och social karriär. Det är ett tema som tål att reflektera över även idag.

Denna sida ändrad senast 2017-01-12